Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea

Casa De Cultură a Sindicatelor Oradea a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 396/22 februarie 1968 din fondurile sindicatelor.
Construcţia a fost finalizată în anul 1972 iar spectacolul de inaugurare intitulat
"Sărbătoare-n casă nouă" a fost prezentat în data de 23 august 1972, fiind susţinut de artişti de prestigiu ai momentului şi culminând cu evoluţia de excepţie a ansamblului folcloric "Nuntaşii Bihorului".